logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:53:05

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 221 000,00 euro

Zakup usługi asysty technicznej i serwisu licencji oprogramowania ArcGIS posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Skan20181219_092049.pdf pobierz [995 kB]
2018-12-19 09:10:14
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zd 181.pdf pobierz [591 kB]
2018-12-10 13:02:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu Skan20181128_132425.pdf pobierz [3887 kB]
2018-11-28 13:16:15
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ asysta ArcGIS.docx pobierz [218 kB]
2018-11-28 13:18:52
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert info z otwarcia 7_12_18.pdf pobierz [252 kB]
2018-12-07 12:25:09