logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:50:55

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 221 000,00 euro

Zakup usługi asysty technicznej i serwisu licencji oprogramowania ARcGIS posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Skan20180518_113806.pdf pobierz [976 kB]
2018-05-18 12:34:16
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyniku_wg rozdzielnika.pdf pobierz [560 kB]
2018-05-10 13:06:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu ogłoszenie_asysta techniczna_usługa.pdf pobierz [529 kB]
2018-04-30 13:43:18
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ asysta ArcGIS_.docx pobierz [206 kB]
2018-04-30 13:44:21
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert info_otwarcie_09.05.2018.pdf pobierz [236 kB]
2018-05-09 13:18:26