logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:54:06

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro

Utrzymanie techniczne Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Nadrzędnym celem Zamawiającego jest utrzymanie ciągłości usług świadczonych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury sieci teleinformatycznej - Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej.

Celem Zamawiającego jest także uzyskanie usługi pełnego nadzoru i utrzymania pasywnej części infrastruktury Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej - usług związanych z unikaniem naruszeń kanalizacji światłowodowej i innych szkód komponentów sieci oraz szybkiego, tymczasowego przywracania transmisji, a także reagowania na incydenty związane z zakłóceniem ciągłości usług w sieci.

W zakresie zadań do wykonania będą m.in. usuwanie awarii (naruszeń rurociągu kablowego wraz z światłowodem), konserwacja studni kablowych (w tym węzłów typ B), realizacja terminowych przeglądów związanych ze sprawdzeniem ciągłości sieci, udział w naradach/koordynacyjnych (ZUD), wydawanie uzgodnień/opinii, opiniowanie projektów, nadzór techniczny podczas prac prowadzonych w pobliżu infrastruktury ŚRSS, podłączanie nowych klientów w tym zmiana konfiguracji sieci oraz przygotowanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego dla ŚRSS (zgodnie z prawem budowlanym).

Zamawiający oczekuje także wsparcia swoich działań dotyczących pasywnej części sieci przez wykwalifikowaną kadrę Wykonawcy z odpowiednim doświadczeniem.

Zamawiający oczekuje usług realizowanych zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi
z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa informacji.

Zamawiający oczekuje, iż podczas realizacji wszystkich usług Wykonawca będzie kierował się przede wszystkim celem ochrony infrastruktury sieciowej przed jej uszkodzeniem i podejmie wszelkie działania mogące temu zapobiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia img-821110246.pdf pobierz [154 kB]
2017-08-21 12:05:45
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Skan_038220.pdf pobierz [612 kB]
2017-08-01 13:06:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu ogłoszenie o zamówieniu_utrzymanie ŚRSS.pdf pobierz [521 kB]
2017-07-06 12:40:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ- 06.07.2017.doc pobierz [306 kB]
2017-07-06 12:39:33
zobacz szczegóły Oświadczenie ws. grupy kapitałowej Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc pobierz [50 kB]
2017-07-17 12:53:39
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert 17.07.2017 info z otwarcia 17.07.2017.pdf pobierz [206 kB]
2017-07-17 12:49:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do OPZ zal_nr_1_do_OPZ-Wykaz_zainstalowanych_elementow.pdf pobierz [28292 kB]
2017-07-06 12:37:19
zobacz szczegóły Załącznik do OPZ Umowa ramowa SRSS maj 2017.pdf pobierz [1323 kB]
2017-07-06 12:37:40
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia OPZ-06.07.2017.docx pobierz [416 kB]
2017-07-06 12:37:45
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - wzór umowy Umowa 06.07.2017.doc pobierz [152 kB]
2017-07-06 12:37:50
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytanie 1-8 + odp.pdf pobierz [280 kB]
2017-07-12 14:19:42