logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:21:52

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro

Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” poprzez świadczenie usług doradczych (w zakresie prawno-organizacyjnym, ekonomiczno-finansowym i technicz

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych analiz oraz  świadczenie  usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych) w procesie wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”. Usługa będzie dotyczyć w szczególności czynności w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór partnera  prywatnego, przeprowadzenia procedury wyboru partnera i zawarcie z nim umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach zamówienia Wykonawca  przeprowadzi także cykl specjalistycznych konsultacji doradczych.

Zamówienie będzie składało się z czterech głównych zadań:

Zadanie I – Przygotowanie postępowania na wybór Operatora Infrastruktury.

Zadanie II – Przeprowadzenie uzgodnień formalnych z Komisją Europejską w zakresie możliwości likwidacji ograniczenia dotyczącego zakazu łączenia działalności hurtowej
i detalicznej w tym potwierdzenia warunków postępowania,

Zadanie III – Doradztwo i udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego (Operatora Infrastruktury).

Zadanie IV – Specjalistyczne konsultacje doradcze.

 

W ramach projektu ŚRSS powstała sieć obejmująca około 455 km kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem łączącym 58 węzłów szkieletowych. ŚRSS stwarza możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych.  Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie własnością Województwa Śląskiego. Fazę eksploatacji sieci przewidziano jako wspólne przedsięwzięcie podmiotu publicznego (Województwa) i partnera prywatnego – przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (Operatora Infrastruktury) oparte na podziale zadań i ryzyk pomiędzy tymi podmiotami (partnerstwo publiczno-prywatne). Przewidywane partnerstwo publiczno-prywatne zostało skonstruowane w oparciu o model MO (Maintain&Operate) – utrzymuj-operuj-zarządzaj.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia img-825115544.pdf pobierz [137 kB]
2017-08-25 12:57:58
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Skan_038189.pdf pobierz [669 kB]
2017-07-27 13:25:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu ogłoszenie 04.07.2017.pdf pobierz [556 kB]
2017-07-04 13:09:32
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-1 doradztwo odwrócona 04.07.17.doc pobierz [299 kB]
2017-07-04 13:09:32
zobacz szczegóły Oświadczenie ws. grupy kapitałowej Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc pobierz [50 kB]
2017-07-14 12:35:09
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert 14.07.2017 info z otwarcia ofert 14.07.17.pdf pobierz [162 kB]
2017-07-14 12:34:38
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia OPZ_zakres_doradztwa_04072017.doc pobierz [125 kB]
2017-07-04 13:09:32
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - wzór umowy Wzor_umowy_04072017.doc pobierz [123 kB]
2017-07-04 13:09:32
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania1-3+odpowiedzi.pdf pobierz [323 kB]
2017-07-11 09:44:23