logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:12:33

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro

Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje serwis elementów infrastruktury teleinformatycznej (zgodnie z załącznikiem A „Wykaz sprzętu objęty serwisem”) z podanymi maksymalnymi, dopuszczonymi czasami naprawy w tym:

  • Gotowość serwisowa do usuwania awarii;
  • Naprawa urządzenia na miejscu lub podstawienie urządzenia zastępczego (za utrzymanie stanów magazynowych sprzętu zastępczego odpowiada Wykonawca);
  • Wykupienie wsparcia serwisowego u producenta dla wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku A (w przypadku braku wsparcia świadczonego przez producenta urządzenia obowiązek świadczenia wsparcia leży po stronie Wykonawcy). Wykonawca dostarczy aktualizację oprogramowania systemowego dla urządzeń objętych serwisem jedynie w przypadku posiadania przez Zamawiającego prawa do aktualizacji oprogramowania systemowego;
  • Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń bez pobierania dodatkowych opłat za wszelkie prace i naprawy serwisowe (wraz z dojazdem, delegacjami, częściami, itp.) za wyjątkiem urządzenia UPS (zgodnie z jego warunkami serwisowymi);
  • Wykonanie przeglądu sprzętu zgodnie z załącznikiem A, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. W tym zakresie Zamawiający ma na myśli wykonanie przeglądu serwisowego w sierpniu 2017r. potwierdzającego jego prawidłowe działanie. Zakresem przeglądu objęte są następujące elementy serwisowanych urządzeń:

    a. sprzętowe (zasilacze, wentylatory, dyski, RAM, baterie, itp)
    b. aplikacyjne (firmware, systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe / specjalistyczne).

Przegląd musi być wykonany pod nadzorem pracownika Zamawiającego, bez wyłączania lub restartu sprzętu i potwierdzony stosownym raportem.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera załącznik nr 4
do SIWZ  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie 08.08.17.pdf pobierz [126 kB]
2017-08-08 13:11:03
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór 17.07.2017.pdf pobierz [257 kB]
2017-07-17 12:03:44
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia img-703131607.pdf pobierz [19 kB]
2017-07-03 14:20:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [474 kB]
2017-06-28 08:21:00
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ-1 usługi serwisowe odwrócona.doc pobierz [270 kB]
2017-06-28 08:21:00
zobacz szczegóły Oświadczenie ws. grupy kapitałowej Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc pobierz [50 kB]
2017-07-10 12:53:57
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert info z otwarcia 10.07.2017.pdf pobierz [174 kB]
2017-07-10 12:53:14
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik_nr_4_Opis_przedmiotu_zamówienia_A.doc pobierz [144 kB]
2017-06-28 08:21:00
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - wzór umowy Załącznik_nr_5_Wzor_umowy_A.doc pobierz [103 kB]
2017-06-28 08:21:00
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pyt+odp 10-14.pdf pobierz [341 kB]
2017-07-06 13:43:37
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania + odpowiedzi 6-9.pdf pobierz [225 kB]
2017-07-05 14:22:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia img-703131119.pdf pobierz [237 kB]
2017-07-03 14:20:17