logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:10:43

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro

Zakup i dostawa urządzeń sieciowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch brzegowych urządzeń sieciowych pracujących w trybie HA i pełniących funkcję Next Generation Firewall wraz z 12 miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i  wsparcia producenta.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_358306.pdf pobierz [91 kB]
2016-12-05 08:14:39
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze.pdf pobierz [174 kB]
2016-11-10 14:14:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu img-X28125146.pdf pobierz [289 kB]
2016-10-28 14:20:02
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 SIWZ ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH.doc pobierz [216 kB]
2016-10-28 14:20:44
zobacz szczegóły załącznik oświadczenie dot. grupy kapitałowej Oświadczenie_dot._grupy_kapitałowej.doc pobierz [65 kB]
2016-11-07 12:17:23
zobacz szczegóły informacja z otwarcia ofert informacja_z_otwarcia_ofert_7.11.2016.pdf pobierz [217 kB]
2016-11-07 12:15:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 Umowa.doc pobierz [100 kB]
2016-10-28 14:22:51
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 OPZ - Załącznik nr 3 .doc pobierz [78 kB]
2016-10-28 14:22:20
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -Załącznik nr 2.doc pobierz [62 kB]
2016-10-28 14:21:50
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 Formularz oferty - Załącznik nr 1.doc pobierz [86 kB]
2016-10-28 14:21:20