logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:27:29

Przetarg nieograniczony

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zamówienia o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro

Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje serwis elementów infrastruktury teleinformatycznej (zgodnie
z załącznikiem A „Wykaz sprzętu objęty serwisem”) z podanymi maksymalnymi, dopuszczonymi czasami naprawy w tym:

- Gotowość serwisowa do usuwania awarii

- Naprawa urządzenia na miejscu lub podstawienie urządzenia zastępczego (za utrzymanie stanów magazynowych sprzętu zastępczego odpowiada Wykonawca);

- Wykupienie wsparcia serwisowego u producenta dla wszystkich urządzeń wymienionych
w załączniku A (w przypadku braku wsparcia świadczonego przez producenta urządzenia obowiązek świadczenia wsparcia leży po stronie Wykonawcy). Wykonawca dostarczy aktualizację oprogramowania systemowego dla urządzeń objętych serwisem jedynie
w przypadku posiadania przez Zamawiającego prawa do aktualizacji oprogramowania systemowego.

- Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń bez pobierania dodatkowych opłat za wszelkie prace i naprawy serwisowe (wraz z dojazdem, delegacjami, częściami, itp.) za wyjątkiem urządzenia UPS (zgodnie z jego warunkami serwisowymi).

- Zapewnienie wsparcia merytorycznego, technicznego, i wykonawczego w zakresie konfiguracji i rekonfiguracji urządzeń, zgodnie z załącznikiem A, będących przedmiotem niniejszego zamówienia i innych urządzeń istniejących w infrastrukturze Zamawiającego m.in. bramki VOIP firmy GRANDSTREAM. W tym zakresie Zamawiający ma na myśli wykonanie min. 6 konkretnych zadań na urządzeniach m.in. marki HP, IBM, Cisco, GRANDSTREAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawiera załącznik nr 6
do SIWZ

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie_o_udzeleniu_zamowienia.pdf pobierz [320 kB]
2016-05-19 13:31:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [176 kB]
2016-05-06 12:05:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamowieniu img-408113543.pdf pobierz [436 kB]
2016-04-08 12:41:34
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_01.docx pobierz [84 kB]
2016-04-08 12:42:08
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [167 kB]
2016-04-28 12:22:30
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 Załącznik_nr_1_formularz_oferty.doc pobierz [77 kB]
2016-04-08 12:58:37
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 Załącznik_nr_2_Oświadczenie_art._24.doc pobierz [59 kB]
2016-04-08 12:44:39
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 Załącznik_nr_3_Oświadczenie_art._22.doc pobierz [59 kB]
2016-04-08 12:44:20
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 Załącznik_nr_4_wykaz_usług.doc pobierz [60 kB]
2016-04-08 12:44:00
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 Załącznik_nr_5_Oświadczenie_dot._grupy_kapitałowej.doc pobierz [66 kB]
2016-04-08 12:43:37
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 Załącznik_nr_6_Opis_przedmiotu_zamówienia.doc pobierz [159 kB]
2016-04-08 12:43:15
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 Załącznik_nr_7_Wzor_umowy.doc pobierz [102 kB]
2016-04-08 12:42:52
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zaytanie_1+odpowiedz.pdf pobierz [387 kB]
2016-04-22 10:18:35