logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-05-25 03:16:35

Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usługi asysty technicznej i serwisu licencji oprogramowania ARcGIS posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego