logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-09-20 16:05:50

Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i dostosowywanie Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL (PeUP SEKAP) do obowiązujących przepisów prawa oraz budżet zmian dla rozwiązania PeUP SEKAP.

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej