logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-03-24 21:19:18

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71-000139/16
Rodzaj zamówienia: Usługi
Dostosowanie rozwiązań CC SEKAP i systemu SEKAP do rozporządzenia eIDAS oraz przepisów krajowych w tym zakresie.