logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-11-13 17:15:23

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa pamięci RAM wraz z montażem i testami kompatybilności
Data składania ofert: 2019-11-18 10:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych
Data składania ofert: 2019-07-25 11:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Artykuły promocyjne i informacyjne: kalendarze książkowe i trójdzielne na 2020 r. z logo ŚCSI
Data składania ofert: 2019-07-15 11:00:00