logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-03-22 21:41:56

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o koncesji
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Data składania wniosków: 2018-04-19 11:00:00