logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:06:03

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
Data składania ofert: 2019-09-24 10:00:00