logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-07-17 08:07:08

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
Data składania ofert: 2018-07-20 11:00:00