logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:05:34

Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługę wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-organizacyjnym, finansowo-ekonomicznym i technicznym.

Nr.: 20
Data: 2013-11-19
plik do pobrania Zarządzenie nr 20_2013.pdf [272 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Podinspektor ds. społeczeństwa informacyjnego Anna Samek 2013-11-20 10:22:42
Ostatnia aktualizacja: Podinspektor ds. społeczeństwa informacyjnego Anna Samek 2013-11-22 14:56:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Dokument podpisano: 2013-11-19 10:22:00
Rejestr zmian dokumentu