logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:01:55

Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej - Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych (...)

Nr.: 17
Data: 2013-08-29
plik do pobrania Zarządzenie nr 17_2013.pdf [309 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Podinspektor ds. społeczeństwa informacyjnego Anna Moczek 2013-08-29 13:10:16
Ostatnia aktualizacja: Podinspektor ds. społeczeństwa informacyjnego Anna Moczek 2013-08-29 13:18:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Dokument podpisano: 2013-08-29 13:09:00
Rejestr zmian dokumentu