logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:11:24

Zarządzenie nr 11 z 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej - Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna (...)

Nr.: 11
Data: 2013-05-10
plik do pobrania Zarządzenie nr 11_2013.pdf [306 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Podinspektor ds. społeczeństwa informacyjnego Anna Moczek 2013-05-10 11:12:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Dokument podpisano: 2013-05-10 11:12:00
Rejestr zmian dokumentu