logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:42:25

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice
Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim” oraz działania doradcze i konsultacyjne.
Data składania ofert: 2009-02-12 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice
Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim.
Data składania ofert: 2008-06-16 12:00:00
Data archiwizacji: 2012-12-04 00:00:00