logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:20:19

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
Data składania ofert: 2011-08-22 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Dostawa urządzeń i elementów infrastruktury teleinformatycznej
Data składania ofert: 2011-09-20 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) ”
Data składania ofert: 2011-07-13 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Usługi serwisowe platformy SEKAP
Data składania ofert: 2011-06-20 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Dostawa 26 infokiosków wraz z oprogramowaniem, konfiguracją i montażem na terenie Województwa Śląskiego w ramach projektu „Śląska Sieć Punktów Dostępu do Informacji (ŚSPI)”.
Data składania ofert: 2011-05-19 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Kontrakt K-LMS „Dostawa i wdrożenie centralnej platformy e-learning oraz opracowanie treści kursów do zdalnego nauczania”
Data składania ofert: 2010-12-29 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Kontrakt K-LMS „Dostawa i wdrożenie centralnej platformy e-learning oraz opracowanie treści kursów do zdalnego nauczania”
Data składania ofert: 2010-11-24 11:00:00
Data archiwizacji: 2012-12-04 00:00:00

Negocjacje z ogłoszeniem
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Kontrakt K-SOD „Rozbudowa PeUP, SOD oraz integracja z ePUAP”
Data składania ofert: 2010-10-29 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Kontrakt K-SP „Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej”
Data składania ofert: 2010-09-21 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Kontrakt K-HSM „Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętowego modułu bezpieczeństwa”
Data składania ofert: 2010-08-25 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Przygotowanie i wdrożenie programu promocyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP2”
Data składania ofert: 2010-07-19 11:00:00
Data archiwizacji: 2012-12-04 00:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009
Data składania ofert: 2010-05-24 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.
Data składania ofert: 2010-06-09 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Henryka Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice
Doradca Technologiczny przy realizacji projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2”
Data składania ofert: 2009-06-23 12:00:00