logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:10:31

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Data składania ofert: 2012-12-06 11:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zakup sprzętu komputerowego
Data składania ofert: 2012-10-24 11:30:00

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Data składania ofert: 2012-07-30 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2012-06-14 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
Data składania ofert: 2011-12-05 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
„Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych”.
Data składania ofert: 2011-09-30 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony