logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:40:39

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP).
Data składania ofert: 2013-06-19 13:00:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.127.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 11:20:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.113.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa najmu sal szkoleniowych wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną na terenie miasta Katowice, ul. Al. Korfantego 141 w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 11:09:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.112.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Katowice w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:55:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.111.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Lublińca w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:49:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.110.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Mysłowice w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:42:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.65.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa najmu sal szkoleniowych wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń w systemie weekendowym dla miasta Katowice, ul. Al. Korfantego 141 w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:28:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.64.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Katowice w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:19:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.71.52.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, na terenie miasta Katowice w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 10:10:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: ŚCSI-DA.71.51.2012
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa najmu sal szkoleniowych wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną na terenie miasta Katowice, ul. Al. Korfantego 141 w ramach projektu eDeN
Data archiwizacji: 2013-03-26 09:53:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)
Data składania ofert: 2013-04-04 11:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2013
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
Data składania ofert: 2013-04-05 11:30:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: 2012/S 247-406055
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej ?ORSIP? jako węzła EIIP i KIIP oraz komponentu GMES
Data składania ofert: 2013-12-05 11:30:00