logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 22:20:02

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wsparcie produktów ESRI dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Ogólnodostępnej P
Data składania ofert: 2014-09-30 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji w ramach projektu pn. „WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji".
Data składania ofert: 2014-06-23 11:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2014-06-10 10:00:00

Zamówienia poniżej 14 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71-000001/14
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa prawna na rok 2014 dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.
Data składania ofert: 2014-01-13 10:00:00
Data archiwizacji: 2014-02-21 13:15:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.7.2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-organizacyjnym, finansowo-ekonomicznym i technicznym
Data składania ofert: 2013-12-05 11:30:00
Data archiwizacji: 2014-01-10 07:56:00

Zamówienia poniżej 14 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71.0002013/13
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego
Data składania ofert: 2013-11-05 15:00:00

Zamówienia poniżej 14 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71-000172.2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa przeprowadzenia integracji systemów: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (oprogramowanie z projektu SEKAP i SEKAP2) z innym systemem wykorzystując jego interfejsy integracyjne”
Data składania ofert: 2013-10-03 15:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.6.2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.
Data składania ofert: 2013-10-08 11:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2013
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej ? Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszyst
Data składania ofert: 2013-09-02 11:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2013
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2013-06-21 11:30:00