logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-22 23:08:32

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.7.2015
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup urządzeń komputerowych
Data składania ofert: 2015-11-03 11:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71-000216/15
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zaprojektowanie, druk, skład oraz dostarczenie ulotek promocyjnych w ilości 2500 szt.
Data składania ofert: 2015-10-02 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.6.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2015-06-25 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2015-06-15 11:30:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi asysty technicznej do posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego licencji komercyjnych oprogramowania ArcGis (ESRI).
Data składania ofert: 2015-03-18 12:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2015
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”
Data składania ofert: 2015-03-20 12:30:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2015
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”
Data składania ofert: 2015-03-02 12:30:00
Data archiwizacji: 2015-03-10 09:43:00

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn.: ?Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa?
Data składania ofert: 2015-02-13 12:00:00
Data archiwizacji: 2015-03-10 09:42:00

Koncesja
Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ogłoszenie o postępowaniu o zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Data składania wniosków: 2014-12-23 10:00:00
Data archiwizacji: 2015-10-09 14:00:00