logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-11-13 17:18:22

Dane adresowe instytucji:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice

tel. +48 32 700 78 16     fax +48 32 700 78 44

e-mail: scsi@e-slask.pl   www: www.e-slask.pl

Dane adresowe instytucji do FV od dnia 1 stycznia 2017 r. :

Województwo Śląskie - Ślaskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
NIP 9542770064

Dyrekcja: tel. +48 32 700 78 11

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego [ŚCSI].

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie SEKAP-sekap.pl (adres skrzynki: https://www.sekap.pl/id/2129) i platformie ePUAP-epuap.gov.pl (adres skrzynki: /42vp6x5db5/skrytka).

Dokumenty można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - 2 piętro pokój nr 206, na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15:30).
Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane na dostarczonym przez klienta nośniku danych (pendrive lub CD/DVD) lub wydane w postaci papierowej.

Akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 971 z późn. zm.) Pismo wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.

Wszelkie uwagi lub problemy dotyczące przesyłania dokumentów drogą elektroniczną można zgłaszać na adres email: help@e-slask.pl

"Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna."

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, w celu realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji - www.bip.gov.pl

Intencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

UWAGA - ZMIANA DANYCH DO FV OD 1 STYCZNIA 2017 r,:

W dniu 24 czerwca 2013 r. została podjęta uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego sygn. akt I FPS 1/13, zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe stanowią jednego podatnika w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którymi jednostki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego należy uznać za jednego podatnika VAT wraz z jednostką samorządu terytorialnego, która je utworzyła.
Z uwagi na powyższe, Województwo Śląskie (dalej: „Województwo” lub „Centrala”) zdecydowało się na konsolidację rozliczeń podatku od towarów i usług (dalej : „VAT”) swoich jednostek budżetowych z rozliczeniami Województwa.  W oparciu o stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r., który to dzień został wyznaczony jako data wdrożenia wspólnego systemu rozliczeń, Województwo oraz jego jednostki budżetowe będą składać deklaracje VAT jako jeden podatnik, wspólnie rozliczając się z właściwym urzędem skarbowym jako jeden podmiot. W związku z powyższym od dnia 01.01.2017 należy stosować nowe dane przy wystawianiu faktury VAT, tj.:
Województwo Śląskie - Ślaskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
NIP 9542770064