Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wydarzenia

Aktualne informacje i wydarzenia dotyczące ORSIP znajdują się na stronie www.orsip.pl. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną.

6.05.2014

Konkurs „Poznaj ciekawe miejsca w województwie”

W ramach akcji „Dni otwartych funduszy europejskich” Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje konkurs „Poznaj ciekawe miejsca w województwie. Więcej informacji tutaj.

20.12.2013

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

5-6.12.2013

W Szczyrku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowiska naukowego oraz innych instytucji, które razem z Województwem Śląskim będą współtworzyć śląską infrastrukturę informacji przestrzennej, wykorzystując platformę integracyjną  ORSIP.

30.10.2013

Podpisanie umowy  z firmą KDK sp. z o.o., zwycięzcą przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

25.09.2013

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

Termin składania ofert 08.10.2013 r.,  g. 11.30

Dokumentacja przetargowa

18.07.2013

Podpisanie umowy  z firmą SmallGIS Sp. z o o., zwycięzcą przetargu nieograniczonego na „Budowę baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

06.06.2013 r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

Termin składania ofert 19.06.2013 g. 13.00

Dokumentacja przetargowa

23.04.2013

Podpisanie umowy  z firmą Alto Computers M. Borowiak R. Wróbel S.J, zwycięzcą w przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”.

19.02.2013

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” . Oferty można składać do dnia 04.04.2013 g. 1130

Dokumentacja przetargowa

14.02.2013

Podpisanie umowy z firmą GISPartner sp. z o.o., zwycięzcą konkursu pn: „Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej „ORSIP” jako węzła EIIP oraz komponentu GMES”.

4.12.2012

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej jako węzła EIIP I KIIP oraz komponentu GMES:

I Nagroda: GISPartner Sp. z o.o

II Nagroda: konsorcjum firm Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. i GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu na stronie BIP

09.10.2012

Upływa termin składania prac konkursowych.

09.2012

W oparciu o wyniki ankietyzacji wybrano pięć jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają kryteria integracji z systemem ORSIP, oraz są zainteresowane podjęciem współpracy w ramach pilotażowego wdrożenia.

Są to następujące Jednostki:

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Rybnik.

12.07. 2012  

Ogłoszenie konkursu na opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej jako węzła EIIP I KIIP oraz komponentu GMES. 

Zwycięzcy konkursu zostanie udzielone zamówienie publiczne, polegające na uszczegółowieniu pracy konkursowej wraz z:

  • budową aplikacji dziedzinowych (w tym zakup licencji),
  • rozbudową istniejącego systemu RSIP,
  • budową i wdrożeniem ORSIP wraz z pilotażowym wdrożeniem w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
  • przeprowadzeniem szkoleń.

Dokumentacja konkursowa

08.2011

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który będzie świadczyć usługę nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu ORSIP. Jest to konsorcjum firm IPM Sp. z o.o., GEOINFO Kozłowski Jacek, Firma Usługowo-Konsultingowa „INFOGIS” Matela Wojciech.

Dokumentacja przetargowa

03.2010

Udostępniono rekomendacje pn. „Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym”. Opracowanie to, w uporządkowany sposób porusza zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną, informacyjną i funkcjonalną modelowego rozwiązania węzła IIP na poziomie regionalnym, jego założenia organizacyjne, wykaz wymagań normatywnych, standaryzacyjnych i prawnych, a także zasady współpracy z innymi węzłami krajowej IIP.

Rekomendacje


loga partnerów