Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Temat IX: Projektowanie poprawnej treści w cyfrowych dokumentach. Dobre praktyki w oparciu o zasady WCAG 2.0

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców województwa śląskiego: „Dobre praktyki w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej – standardy WCAG 2.0”.

Szkolenie jest skierowane do osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiadomości na temat zagadnień tj. poprawność i sposób dobierania koloru i kontrastu, typografii strony www oraz dodawanie deskrypcji i alternatywy tekstowej do zdjęć.

W trakcie spotkania zostaną omówione najważniejsze elementy wpływające na poprawny odbiór treści umieszczonych nie tylko na stronach www, ale również w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych. Uczestnicy warsztatu samodzielnie, w sposób praktyczny, sprawdzą dostępność i użyteczność wybranych stron www oraz przygotowanych treści tekstowych w formatach doc / docx oraz PPT.

Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad, które określają w jaki sposób treści internetowe wzbogacone o prezentacje multimedialne, dokumenty w formatach doc / docx, PDF, itp. można przygotować w taki sposób aby były dostępne i użyteczne dla każdego użytkownika.

Termin: 21 lipca 2018 r. (sobota), godz. 9.00-13.00

Miejsce: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, ul. Powstańców 34, II piętro, sala 205

Grupa: 15 osób

Koszt: bezpłatnie

WAŻNE!

Uczestnicy szkolenia muszą mieć ze sobą laptop.

 

PROGRAM:

9.00-10.20

1. Wprowadzenie do wytycznych WCAG 2.0:

·         zarys historyczny,

·         kwestie prawne dotyczące dostępności (w Polsce i na świecie),

·         rekomendacja Konsorcjum W3C,

·         poziomy wytycznych WCAG 2.0 (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i doradcze),

·         cztery zasady WCAG 2.0 e szczególnym uwzględnieniem dokumentów w formatach doc/docx oraz ppt;

 

2. Określenie odbiorcy treści ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym:

·         grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),

·          wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych na stronach internetowych,

·         kogo dotyka brak dostępności;

 

3. Zasada nr 1 Percepcja - postrzeganie; wprowadzenie do poprawnego przygotowania i umieszczania treści tekstowych w materiałach promocyjnych na stronach internetowych:

·         semantyka strony www,

·         uwzględnienie zasady zrozumiałości (WCAG 2.0),

·         zwrócenie uwagi na: wielkość czcionki, dobór czcionki, krój czcionki, kontrast kolorystyczny strony,

·         struktura dokumentu (nagłówki, nawigacja, język dokumentu),

·          formaty plików;

 

10.20-10.30    Przerwa kawowa

 

10.30-11.40

1. Architektura informacji  - zasada 7 kroków przygotowania poprawnego dokumentu tekstowego.

2. Grafiki, zdjęcia, obrazy i wykresy - prawidłowe wzbogacenie przekazu tekstowego:

·         wprowadzenie zagadnień dotyczących "deskrypcji" oraz "tekstu alternatywnego",

·         kontekst (przygotowanie opisu alternatywnego zgodnie z odbiorcą informacji zawartej w obrazie graficznym),

·         atrybut "alt",

·         mapy, wykresy, zdjęcia - pomoc w odbiorze treści,

Ćwiczenia praktyczne - samodzielne tworzenie poprawnych dokumentów w formacie doc/docx oraz ppt.

 

11.40-11.50 Przerwa kawowa

 

11.50-13.00

1. Dodawanie alternatywy tekstowej do grafiki tj. zdjęcia, logotypy, elementy ozdobne, itp. na stronach www:

·         umiejętne korzystanie z narzędzi wspomagających pracę projektantów stron,

·         wprowadzenie walidacji manualnej oraz automatycznej,

·         sprawdzanie współczynnika kontrastu dla treści tekstowej oraz nietekstowej (piktogramy, ikony);

Ćwiczenia praktyczne - samodzielne przeprowadzenie walidacji za pomocą dostępnych aplikacji - przykłady na stronach internetowych zalecanych przez prowadzącego warsztaty.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

Osoba do kontaktu: Sabina Rotowska-Śpiewak, tel. (32) 700 78 21

Trener:

dr Izabela Mrochen - ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 roku, następnie w 1998 roku studia wyższe z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace magisterskie związane były tematyką z zakresu językoznawstwa. Badania językoznawcze również zostały zawarte w pracy doktorskiej, którą obroniła w 2009 roku.

Swoje zainteresowania związane z tłumaczeniem napisów do filmów jak również sposób przygotowania dubbingu pogłębiała na Uniwersytecie w Kopenhadze pod koniec lat 90-tych. Ponadto przeprowadziła prace badawcze w siedzibie telewizji Canal+ w Warszawie oraz w Telewizji Katowice. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania ponownie skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz  wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools).

W 2016 roku otrzymała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Od 2017 certyfikowany projektant stron na CMS Word Press. W maju 2018 dr Mrochen ukończyła certyfikowane szkolenie projektanta stron mobilnych - UX Designer. W kwietniu 2018 nominowana do tytułu Lider Cyfrowej Dostępności. Od listopada 2017 współpracuje z Teatrem Śląskim jako audiodeskryptor w spektaklu "Spójrz na mnie" reż. A. Ziajski.

Jest członkiem grupy roboczej ds zasobów internetu przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

2018-07-06