Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Społeczeństwo informacyjne w województwach

Konferencja dla reprezentantów urzędów marszałkowskich ze wszystkich województw, ekspertów badawczo zajmujących się zagadnieniami kwantyfikacji społeczeństwa informacyjnego i przedstawicieli urzędów centralnych. Spotkanie ma charakter zamknięty.

Celem konferencji jest wypracowanie wspólnej dla wszystkich województw grupy wskaźników z zakresu SI (społeczeństwa informacyjnego), dzięki którym regiony mogłyby porównywać się w tym zakresie między sobą. Spotkaniem ma również zainicjować ogólnopolską, międzywojewódzką debatę dotyczącą zasadności i formy wykładni dla pomiaru stopnia rozwoju (dojrzałości) społeczeństwa informacyjnego w wymiarze NUTS 2.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego (SI) w Polsce stał się istotnym celem działań władz publicznych na poziomie regionalnym. W przypadku szeregu województw zainicjowano proces planowania rozwoju SI w oparciu o opracowywane branżowe strategie i programy. Wdrażanie tych dokumentów odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, projektów, działań i inicjatyw wielu interesariuszy. Monitoring procesu wdrażania bazuje na przyjętych arbitralnie zestawach wskaźników, najczęściej w wymiarach produktu, rezultatu i oddziaływania.

 

Informujemy, że spotkanie to jest organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznych w Katowicach, który w ramach projektu badawczego „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014, będzie pracować między innymi nad wykładnią dla pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński

Miejsce:           Hotel Qubus, Katowice, ul. Uniwersytecka 13

Data:               25-26 października 2012 r.

Godzina:          I dzień: 11:00 – 15:45
                       II dzień: 09:30 – 14:15

Konferencja realizowana jest w ramach: Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015

Pole strategiczne: Zarządzanie

Przedsięwzięcie: Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego

Informujemy, że spotkanie to jest organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznych w Katowicach, który w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski” (UMO-2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Naukibędzie pracować między innymi nad wykładnią dla pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Autor: Magdalena Cicha